Instagram #ledesfotózás nyereményjáték szabályzat

Részletek a @krfilmsopron Instagramon futó nyereményjátékról.

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: @krfimsopron egyéni #ledesfotózás nyereményjátéka.

A játék meghatározása: A fenti Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon a fentebb említett felhasználónéven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával és az adott bejegyzést „Kedvelik” és megosztják saját “Story”-jukban, valamint a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a videó alá. A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2021. február 28-án, a bejegyzés kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. március 7-én 20:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervező Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervező Instagram oldalán található játékra irányuló 2021. február 28-án közzétett bejegyzését, valamint ez alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megosztja a bejegyzést saját “Story”-jában. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

6. A nyereményjátékban az összes, az Instagram bejegyzést kedvelő, kommentelő és megosztó, valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény, mely egy egyéni ledes fotózás. Ennek formája, stílusa, időtartama, témája a Nyertes és a Szervező közös ötleteiből alakul ki. Az elkészült fotókat részleteiben vagy egészében felhasználhatja a Nyertes saját közösségi felületein is, és hozzájárul, hogy a fotók részleteit vagy egészét a Szervező is felhasználja saját közösségi felületein (Instagram, Facebook, Youtube).

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021.március 7.. 20:00-ig tart, sorsolás 24 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló bejegyzés alatt kommentben értesítem, valamint kezdeményezem a profilján az üzenet elküldését is (amennyiben a Nyertes ezt engedélyezi Instagram-beállításaival). Ezekkel egyidejűleg a @krfilmsopron Instagram oldal “Story”-jában is feltüntetésre kerül. A nyeremény fotózásának időpontját a Nyertes és a Szervező egyeztetik egymással.

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál a szervező kapcsolatfelvételére, a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10.Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.